tips inför teoriprovet

  • Börja med att skaffa dig en bra teoribok. Det finns många olika alternativ att välja mellan, så se till att hitta en bok som passar dina behov. behöver du hjälp kontakta oss så hjälper vi dig
  • Gör övningstester. Det är viktigt att få träna på att svara på frågor innan det är dags för provet. Det finns många olika webbplatser och appar som erbjuder övningstester vi använder oss av elevcentralen som de flesta trafikskolor i samband med körpaket så brukar det testerna ingå.
  • Var förberedd på att lära dig om alla olika trafiksituationer. Det är viktigt att du är bekant med alla olika trafiksituationer, som vad man ska göra vid en olycka, vid en brand m.m.
  • Lär dig om de olika trafikreglerna. Det finns många olika trafikregler

  • Var förberedd på att svara på frågor om första hjälpen. Det är viktigt att du är bekant med första hjälpen, eftersom det kan vara nödvändigt att använda det vid en olycka.

  • Var förberedd på att svara på frågor om alkohol och droger. Det är viktigt att du är bekant med de olika effekterna av alkohol och droger, eftersom det kan påverka din förmåga att köra bil.

  • Var förberedd på att svara på frågor om miljöfrågor. Det är viktigt att du är bekant med de olika miljöfrågorna som rör trafiken, eftersom det kan påverka din förmåga att köra bil.

  • Var förberedd på att svara på frågor om bilens tekniska delar. Det är viktigt att du är bekant med bilens tekniska delar, eftersom det kan påverka din förmåga att köra bil.

  • Vila och ha tillräckligt med sömn före provet, det kommer hjälpa dig att vara koncentrerad och förberedd för att ta provet.

  • tips från trafikverket https://youtu.be/A5lQ_hJvJuM