Körkortstillstånd

Körkortstillståndet är ett intyg du behöver för att kunna  övningsköra. Tillståndet måste vara godkänt innan din första körlektion genomförs. Transportstyrelsen behandlar din ansökan när komplett ansökan skickats in samt betalning kommit in till dem. Var ute i god tid, handläggningstiderna kan variera och kan påverkas om du tidigare haft hälsoproblem, medicinering eller något i brottsregistret.
Anvisningar och information om hur du går tillväga framgår tydligt på Transportstyrelsens hemsida.  Ett körkortstillstånd är giltigt i 5 år.

Skriv in dig på skolan

Ring, mejla eller kom förbi trafikskolan så hjälper vi till med information och bokning. När du kör första lektionen får du utförlig presentation av utbildningen och dess obligatoriska moment. Du kan även begära en dokumenterad utbildningsplan med kostnadsförslag av din lärare. Vi försöker i den mån det går att så snabbt som möjligt “slutplanera” dig och boka prov. Tänk på att körkortsutbildningen är individuell och att de planeringar som görs kan komma att ändras utefter din utveckling.

Teori+praktik=sant!

Teori parallellt med övningskörningen är den enklaste vägen till ditt körkort. Teori pluggar du antingen genom  vår digitala utbildningsplattform elevcentralen.
Börja med en startlektion (testlektion), för att vi tillsammans ska se vilken nivå, tid och kostnad som kommer att krävas.
Hänsyn tas givetvis till din eventuella tidigare erfarenhet. Du som elev bör alltid börja med en startlektion, för att vi tillsammans ska se vilken nivå, tid och kostnad som kommer att krävas. På detta vis kan vi säkerställa att körkortsutbildningen blir anpassad efter varje elevs kunskap, förutsättningar och budget.

Utbildningsvarianter, alla är olika!

Läs gärna igenom våra utbildningar, vilken form som passar dig som elev som bäst. Om du vill klara av ditt körkort på kort tid kan du välja en Intensivutbildning. Vill du hellre arbeta med en privat handledare kan du kombinera din utbildning med trafikskolan. Vi rekommenderar varmt att första genomförs i samråd med skolan för att få rätt grunder inför fortsatta studier med din handledare. Ring eller maila oss om har frågor eller funderingar.